Vragen?  
Wij staan voor U klaar!  
   06-150 980 14  
 
 
  Waarom 5xY?  
   geïntegreerde
   procesoptimalisatie
 
   relevante analyes  
   direct toepasbare adviezen  
   bewezen
   verbetermethodieken
 
   focus op synergie   
   werkt niet voor u maar mét u  
   open, transparant en
   duidelijk
 
     
U bent nu hier: Home > BEDRIJFS - en PROCESOPTIMALISATIE > Bedrijfsoptimalisati...

Analyse, advies en implementatie voor effectieve bedrijfsoptimalisatie

Bedrijfsoptimalisatie door geïntegreerde procesoptimalisatie

Er is geen integraal plan van aanpak voor procesverbetering / procesoptimalisatie. Ieder proces en zijn specifieke problematiek binnen een organisatie is uniek. Samen met het management en andere beslissers binnen de organisatie maakt de consultant van 5xY Consultancy een analyse van de bedrijfsprocessen. Hierbij betrekt hij de significante factoren die bepalend zijn om het proces optimaal te laten verlopen. 5xY Consultancy zoekt onafhankelijk van bestaande organisatie- en rapportagestructuren naar de grondoorzaken van de knelpunten in processen en organisaties, om deze vervolgens aan te pakken. Grondig en doelgericht.

Analysefase bij bedrijfsoptimalisatie

De 5xY-consultant brengt in de analysefase de processen op (en met) de afdelingen en teams in kaart. Zo ziet de consultant precies wát er gebeurt; zijn geoefend oog signaleert hierbij direct de eerste knelpunten. Aan de hand van analysemethodieken worden de processen dieper geanalyseerd. 5xY gebruikt hierbij bewezen methodieken zoals Value Stream Mapping(Lean) Six SigmaKaizen / 5S en diverse overige (Lean) methodieken zoals Lean Manufacturing. Bij deze procesanalyses wordt indien mogelijk een multidisciplinair team vanuit de organisatie betrokken.


Adviesfase bij bedrijfsoptimalisatie

Vervolgens gaat de consultant aan de hand van optimalisatiemethodieken in kaart brengen hoe procesverbetering, procesoptimalisatie en daarmee bedrijfsoptimalisatie in gang kan worden gezet. Ook in deze fase denkt de organisatie zelf mee. Hoe gaan we de herinrichting van de bedrijfsprocessen structureren? Hoe vertalen we de gekozen strategie in SMART1 doelstellingen? Waar richten we ons op en hoe faseren en implementeren we de bedrijfsoptimalisatie? Er ontstaat een praktisch, effectief adviesrapport dat garant staat voor verbetering van de bedrijfsresultaten, door het optimaliseren van processen.

Implementatiefase bij bedrijfsoptimalisatie

Dan volgt de implementatiefase. Quick wins in het optimaliseren van processen worden direct doorgevoerd. Structurele, ingrijpendere aanpassingen worden voorbereid en opgestart. Zeer belangrijk in deze derde fase om te komen tot bedrijfsoptimalisatie is de borging van de veranderingen. Borging binnen de organisatie ontstaat door betrokkenen zelf te laten meedenken én te laten meebeslissen en ze te betrekken bij de uitvoering. Betrokkenheid en begrip leiden tot verankering van de verandering in de cultuur van de organisatie. Zó realiseert 5xY Consultancy samen met u bedrijfsoptimalisatie voor structureel hogere rendementen.

1SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel/Ambitieus, Realistisch en Tijdgebonden
 

 
    5xY Consultancy  Copyright © 2011  │  Tel: 06-15098014  │   Email: contact@5xy.eu   Links  │ Sitemap