Vragen?  
Wij staan voor U klaar!  
   06-150 980 14  
 
 
  Waarom 5xY?  
   geïntegreerde
   procesoptimalisatie
 
   relevante analyes  
   direct toepasbare adviezen  
   bewezen
   verbetermethodieken
 
   focus op synergie   
   werkt niet voor u maar mét u  
   open, transparant en
   duidelijk
 
     
U bent nu hier: Home > BEDRIJFS - en PROCESOPTIMALISATIE > Procesoptimalisatie

Procesanalyses van specifieke processen, zoals productieplanning en supply chain

 
Gerichte analyses van bedrijfsprocessen voor directe procesoptimalisatie
 
In sommige gevallen is het al duidelijk in welk bedrijfsproces(sen) procesoptimalisatie noodzakelijk is. Maar wat precies de bottleneck is en hoe deze aangepakt kan worden, moet onderzocht worden. Bij gerichte analyses van bedrijfsprocessen gaat het vaak om analyses en daaropvolgende optimalisatie van diverse processen. Het kan dan gaan om onder meer de productieplanning, logistieke processen (supply chain management), materials management, lay out en routing, arbeidsanalyse (werkplekanalyse, efficiencyanalyse), kwaliteitsanalyse (quality boost/quality improvement), voorraadbeheer en tal van andere analyses van specifieke bedrijfsprocessen en daaropvolgende procesoptimalisatie-trajecten.
 
Procesoptimalisatie van productieplanning
 
Voor efficiënte doorlooptijden op uw productieafdeling en een goede aansluiting tussen vraag en aanbod is een goede productieplanning onontbeerlijk. Het maken van planningen die rekening houden met factoren als arbeid en machinecapaciteit is daarom van cruciaal belang. 5xY gebruikt bewezen methodieken zoals Value Stream Mapping. Onze consultant gaat samen met u aan tafel zitten om de huidige situatie (current state) in kaart te brengen. Vervolgens wordt, vaak ook aan de hand van onder meer Value Stream Mapping, de gewenste situatie (future state) geschetst. Een pragmatisch optimalisatierapport inclusief implementatieplan helpt u de procesoptimalisatie te realiseren.

Procesoptimalisatie van logistieke processen (supply chain management)
 
Supply chain management (SCM) gaat over planning en communicatie. Planning van de toekomstige vraag en communicatie tussen schakels binnen het bedrijf en binnen de keten. Supply chain management behelst alle aspecten die met de planning en de uitvoering van goederenstromen te maken hebben. 5xY Consultancy adviseert in supply chain management-vraagstukken bij onder meer logistieke dienstverleners, distributiecentra, productiebedrijven, assemblagebedrijven en bij logistieke- en inkoopafdelingen bij uiteenlopende organisaties.

Procesoptimalisatie van materials management
 
Optimalisatie van materials management is gericht op het zo efficiënt mogelijk inrichten van de stroom van grondstoffen en halffabrikaten en de daarmee verband houdende gegevensstromen, naar en door het productieproces en het optimaal benutten van het productieapparaat. 5xY brengt samen met u de huidige stromen in kaart. Vervolgens wordt een visualisatie van de meest optimale stromen vervaardigd, aan de hand van diverse methodieken. Een gedegen optimalisatierapport en implementatieplan begeleiden u van a naar b.
 
Procesoptimalisatie van lay out en routing
 
De lay out en routing binnen een bedrijf in combinatie met de toegepaste werkprocessen zijn van grote invloed op de gerealiseerde efficiency. Vaak zijn er door de jaren heen veranderingen ontstaan in werkprocessen, terwijl de lay out en routing onaangepast zijn gebleven. Aan de hand van bewezen analysemethodieken zoals Value Stream Mapping brengt de consultant van 5xY de huidige lay out en routing in kaart en maakt het efficiencyverlies dat de lay out en routing bewerkstelligt inzichtelijk. Een pragmatisch optimalisatierapport ondersteunt u bij de herstructurering van uw lay out en routing om zo grote efficiencyvoordelen te behalen.

Arbeidsanalyse

Menselijk kapitaal is uw meest kostbare kapitaal. Dat uw medewerkers optimaal moeten kunnen functioneren, is vanzelfsprekend. De praktijk is echter vaak anders. Bij arbeidsanalyse onderzoekt de 5xY-consultant alle factoren die de efficiency, effectiviteit en daarmee de productiviteit beïnvloeden, om te komen tot een optimalisatierapport waardoor uw medewerkers optimaal kunnen functioneren.

Kwaliteitsanalyse (Quality Boost / Quality Improvement)
 
Bij een (acuut) kwaliteitsprobleem is het proces "van slag" en laat zich onvoldoende onder controle brengen. De gevolgen zijn zichtbaar: klachten, kosten, imagoschade etc. Ongetwijfeld zijn er al diverse vragen aan de orde geweest, maar dit heeft niet tot een oplossing geleid. Met effectieve methodes kan 5xY Consultancy uw kwaliteit snel weer op orde, en in de meeste gevallen zelfs op een nieuw, hoger niveau brengen.
 
    5xY Consultancy  Copyright © 2011  │  Tel: 06-15098014  │   Email: contact@5xy.eu   Links  │ Sitemap